Skip to content

“บิ๊กจอม”รดน้ำขอพรอดีต ผบ.ทอ. สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย

“บิ๊กจอม” ประธานงานรดน้ำขอพรอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และจัดโครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ. เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  ผู้ใหญ่ระดับสูงของกองทัพอากาศ สำหรับอดีตผู้บัญชาทหารอากาศ ได้แก่ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม พล.อ.อ.จอม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 นับเป็นประเพณีโบราณ ที่ชาวไทยเราได้ปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง วันนี้นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่อดีตผู้บังคับบัญชาได้ให้เกียรติมาร่วมรดน้ำขอพรจากท่าน การที่กองทัพอากาศจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้ง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่ออดีตผู้บังคับบัญชา

 ผบ.ทอ. กล่าวว่า การรดน้ำขอพรอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกเหนือจากการจัดงานสงกรานต์ไปเมื่อวันที่ 10 เม.ย. โดยให้กำลังพลของกองทัพอากาศได้รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุข กระทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จดั่งใจนึก มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความรักใคร่กลมเกลียว สำหรับประชาชนที่เดินทางสู่ภูมิลำเนา ขอให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย มีความสุขสดชื่นกันถ้วนหน้าทุก ๆ คน

พล.อ.อ.จอม กล่าวว่า  ทอ.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ ทอ.ประกอบกำลังกับตำรวจ สน.สายไหม เพื่อตั้งจุดตรวจและจุดตรวจร่วม เพื่อการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีโครงการฝากบ้านไว้กับ สห.อีกด้วย ส่วนภูมิภาคจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของกองบินทั่วประเทศด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews
 

 

Comments are closed.