Skip to content

‘TEEN’S MIND’ แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่นป้องกัน ‘ท้องไม่พร้อม’

เปิดตัวแอพพลิเคชัน “TEEN’S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น” ช่วยพ่อแม่เข้าใจลูก เพิ่มสายสัมพันธ์ ภูมิคุ้มกันลูกวัยรุ่น ป้องกันท้องไม่พร้อม ห่างไกล ยาเสพติด หมอเผยไทยมีแม่วัยรุ่นวันละเกือบ 250 คน ปีหนึ่งประมาณแสนคน ชี้เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น 1 ใน 7 มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า พร้อมแนะผู้ปกครองดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นใช้ปรับบทบาทพ่อแม่เป็นผู้ฟัง ที่ดี สื่อสารเชิงบวก คอยถามและเลิกสั่งลูก

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการมหิดลโมเดล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และ สสส.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “TEEN’S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น” เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยผู้ปกครองเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกวัยรุ่น ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ กล่าวถึงสถานการณ์ ว้าวุ่นของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พัฒนาเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลลูกหลาน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2559 ให้มีอัตราการคลอดไม่เกิน 25 คนต่อ วัยรุ่นหญิง 1,000 คน ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมอนามัย พบว่า วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไทยมีแม่วัยรุ่นตก วันละเกือบ 250 คน ปีหนึ่งประมาณแสนคน และแต่ละปีแม่วัยรุ่น 1 ใน 7 ของการคลอดทั้งหมด แนวโน้มเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาล่าช้า เป็นปัญหาต่อคุณภาพประชากรของไทย ทั้งนี้งานวิจัยทั่วโลกชี้ชัดว่าพ่อแม่เป็นกลุ่มแรกที่มีความสำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ด้วยการสื่อสารเชิงบวก การให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ลูก ซึ่งแอพพลิเคชันจะช่วยการคุยของพ่อแม่ไม่ใช่การสั่งในความรู้สึกของลูกได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.